درباره ما

شرکت سالم مرغ آرین واقع در شهرک شهید سردار سلیمانی نزدیکترین شهرک صنعتی تبریز ،با بکار گیری موتور الات بروز تکنولوژی آلمان و ایتالیا واحد نمونه قطعه بندی ،مجهز به ۲ پیش سرد کن به ظرفیت ۳۰ تن .دارای ۲ سردخانه نگهداری زیر صفر به ظرفیت ۱۵۰ تن .تونل انجماد با ظرفیت ۲۰ تن در هر شیفت کاری ۲۴ ساعته